دزدی که با قمه از داروخانه سرقت کرده بود بازداشت شد/ خرج قرصهایم بالارفته بود،ناچار شدم قرص بدزدم

زمان سرقت حال خوشی نداشتم. چراکه آن موقع قرص‌های زیادی مصرف می‌کردم که به همین دلیل کنترل رفتارم از دستم خارج شد و با قمه به آن داروخانه در خیابان کارون حمله کردم.

ایران نوشت:پسری که در اقدامی وحشیانه به یک داروخانه در غرب تهران هجوم برده و با تهدید قمه از آنجا سه میلیون تومان سرقت کرده بود، با گذشت 2 ماه ازماجرا توسط مأموران پلیس دستگیر شد.

اواسط دی، صاحب داروخانه‌ای هراسان با پلیس تماس گرفت و گفت: «داروخانه‌ای در خیابان کارون دارم. در حال کار بودم که ناگهان پسر جوانی وارد داروخانه شد و با تهدید سلاح سردی شبیه قمه، مجبورم کرد تمامی پول‌های دخل را به او بدهم. »

پس ازاین شکایت مأموران پلیس به محل حادثه اعزام شدند و به‌دنبال بررسی تصاویر دوربین مداربسته داروخانه، تصویرسارق را به دست آوردند.سرانجام با گذشت دو ماه، مأموران اداره آگاهی تهران بزرگ موفق شدند جوان سارق را بازداشت کنند.او دیروز به شعبه یکم بازپرسی دادسرای ناحیه 34 انتقال یافت.

متهم زمانی که در برابربازپرس ایستاد، گفت: «زمان سرقت حال خوشی نداشتم. چراکه آن موقع قرص‌های زیادی مصرف می‌کردم که به همین دلیل کنترل رفتارم از دستم خارج شد و با قمه به آن داروخانه در خیابان کارون حمله کردم. متهم درباره انگیزه‌اش گفت: من نیاز مالی ندارم و به‌دلیل اینکه خرج قرص‌هایم بالا رفته بود تصمیم گرفتم به داروخانه بروم و قرص بدزدم.»