سه مورد قاچاق انسان در یک روز کشف شد

تهران- ایرنا- ماموران گمرک بازرگان در دو عملیات جداگانه موفق به کشف سه مورد قاچاق انسان شدند که در این عملیات دو زن سالمند شناسایی شدند.

سه مورد قاچاق انسان در یک روز کشف شد

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، ماموران گمرک بازرگانی در یک روز و طی دو عملیات جداگانه موفق به کشف سه مورد قاچاق انسان شدند و این چهارمین قاچاق انسان در نیمه اسفند است.

ماموران گمرک با بازرسی کامیونی خروجی با محموله مس، دو زن سالمند را در میان کیسه های مس پنهان شده بودند، کشف کردند.

به گزارش گمرک این 2 زن تبعه یکی از کشورهای همسایه بودند؛ مبدا محموله ترکمنستان و مقصد آن ترکیه بود.

همچنین در عملیات دیگری کامیون حامل پنبه از کشور ترکمنستان به ترکیه، ماموران گمرک با استفاد از دستگاه ایکس ری یک شهروند ایرانی را که در میان بار پنبه مخفی شده بود، شناسایی کردند.

افراد کشف شده طی این 2 عملیات به مراجع قضایی معرفی و تحویل داده شد.

به گزارش گمرک، این چهارمین بار در نیمه اول اسفند است که ماموران گمرک بازرگان موفق به کشف قاچاق انسان می شوند. پیش از این نیز ماموران گمرک بازرگان در 2 عملیات جداگانه موفق به کشف قاچاق انسان در کامیون های خروجی از کشور بودند. همزمان با فرارسیدن ایام پایانی سال و تعطیلات عید نوروز شاهد افزایش کشفیات قاچاق انسان توسط ماموران گمرک بوده ایم.

کشف قاچاق انسان از سوی گمرک بیش از 500 مورد گزارش شده است. این افراد در عملیات های جداگانه ای به طور فردی و گروهی شناسایی و کشف شدند. آنها اغلب تابعیت برخی کشورهای همسایه را داشتند و در مواردی نیز ایرانی بودند.

تجهیز گمرک به دستگاه های کنترلی ایکس ری، رصد اطلاعات کامیون ها به کمک سامانه های الکترونیکی، آموزش تخصصی ماموران و و بکارگیری سگ، این سازمان را در ردیابی و شناسایی قاچاق انسان و کالا بیشتر از گذشته توانمند کرده است.