سرقت مسلحانه از بانک در مشهد

کانال روزنامه خراسان نوشت: سردار کریمی فرمانده انتظامی خراسان رضوی:لحظاتی قبل سارق مسلح مبلغ ١٧ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان را از بانک رسالت احمدآبادسرقت و متواری شد.