اینفوگرافیک/ازدواج و طلاق ایرانی‌ها به روایت آمار

در اینفوگرافیک زیر آمارهایی را درباره ازدواج و طلاق در ۹ ماهه سال ۹۶ مشاهده می کنید.

اینفوگرافیک/ازدواج و طلاق ایرانی‌ها به روایت آمار

ایرنا