سالانه بیش از یک میلیون پرونده مرتبط با خشونت در مراجع قضایی مطرح می‌شود

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: سالانه بالغ بر یک میلیون پرونده مرتبط با شقوق مختلف عناوین خشونت در مراجع قضایی مطرح می شود و بیش از نیمی از جرائم اعلامی در ۱۰ جرم اول کشور مربوط به خشونت است.

"یداله موحد" صبح امروز ۱۰ اسفندماه در همایش ملی "پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهکارها" در دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: در جامعه جهانی و از جمله کشور ما نرخ انواع رفتار خشو آمیز رو به فزونی است و به عنوان یکی از بزرگ ترین آسیب های اجتماعی شناخته می شود.

وی افزود: سالانه بالغ بر یک میلیون پرونده مرتبط با شقوق مختلف عناوین خشونت در مراجع قضایی مطرح می شود و بیش از نیمی از جرائم اعلامی در ۱۰ جرم اول کشور مربوط به خشونت است.

موحد تصریح کرد: درگیری اجتماعی ناشی از خشونت در برخی مناطق کشور و بخشی از استان پهناور کرمان از شدت بالاتری برخوردار است.

وی بیان کرد: برنامه ریزی و تلاش برای برگزاری این همایش از یک سال قبل آغاز شد و ۲۴ نفر از اساتید طراز اول دانشگاه های کشور و استان در این زمینه همکاری داشته و کمیته علمی با حضور ۵۰۰ نفر تشکیل شد.

رییس همایش ملی پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهکارها اظهار کرد: ایجاد بستری برای شناسایی، تعامل و هم اندیشی جامعه علمی متخصص در پیشگیری از آسیب های اجتماعی به ویژه خشونت، ارتقاء دانش و آگاهی جامعه برای پیشگیری از انواع خشونت، تدوین سند چشم انداز پیشگیری از خشونت و ... از جمله اهداف این همایش است.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به برگزاری چند پیش‌همایش در راستای برگزاری همایش ملی پیشگیری از خشونت، چالش ها و راهکارها افزود: امروز و همزمان با برگزاری همایش ملی، ۶ کارگاه آموزشی تخصصی امروز برگزار می شود و تئاتر خیابانی با حضور دو تیم هنرمند استانی اجرا خواهد شد و امیدواریم این همایش بتواند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند.