آذربایجان غربی لرزید

زلزله‌ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر آذربایجان غربی را لرزاند.

خبرگزاری ایلنا: زلزله ای به بزرگی ۴.۶ ریشتر آذربایجان غربی را لرزاند.

گزارش مقدماتی این زمین‌لرزه به شرح ذیل است:

بزرگی: ۴.۶

محل وقوع: عراق - حوالی میر آباد(آذربایجان غربی)

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ ۲۲:۵۰:۴۵

طول جغرافیایی: ۴۴.۹۸

عرض جغرافیایی: ۳۶.۲

عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۴۱ کیلومتری میر آباد (آذربایجان غربی)

۴۴ کیلومتری سردشت (آذربایجان غربی)

۵۶ کیلومتری پیرانشهر (آذربایجان غربی)

نزدیکترین مراکز استان:

۱۵۰ کیلومتری ارومیه

۲۰۷ کیلومتری سنندج