۵۳ درصد از خانه های روستایی استان تهران در بافت فرسوده است

پاکدشت- استاندار تهران با بیان این که ۵۳ درصد از خانه های روستایی استان تهران در بافت فرسوده است، گفت: توجه به مقاوم سازی خانه های روستایی از ملاک های انتخاب فرمانداران استان تهران بوده است.

۵۳ درصد از خانه های روستایی استان تهران در بافت فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین مقیمی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه های زیربنایی که هم زمان با سفر وی به شهرستان پاکدشت برگزار شد، طی سخنانی از اجرای اولین طرح بازآفرینی بافت های فرسوده و ناایمن استان تهران در شهرستان پاکدشت، خبر داد و گفت: این طرح در آینده ای نزدیک برگزار می شود، این طرح، طرحی راهبردی و با اهداف مشخص است و موجب تحرک و پویایی بازار مسکن خواهد شد.

استاندار تهران گفت: بازار و مشاغل مرتبط به بخش مسکن بسیار متنوع و گسترده است و با اجرای طرح باز آفرینی شاهد رونق بخش مسکن و ایجاد فرصت های شغلی در این زمینه در سطح استان خواهیم بود.

وی با بیان این که توجه به مقاوم سازی خانه های روستایی از ملاک های انتخاب فرمانداران در استان تهران بوده است، گفت: باید مردم را برای نوسازی بافت فرسوده ترغیب و تشویق کنیم و در این راه زمینه مناسب برای ورود سرمایه گذاران را فراهم آوریم.

استاندار تهران افزود: ۵۳ درصد از خانه های روستایی در استان تهران در بافت فرسوده  قرار دارد، که باید با جدیت تمام، نوسازی این بافت مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت بازنگری در طرح هادی و جامع شهری و روستایی استان تهران

وی سپس بازنگری در طرح های  هادی و جامع شهری و روستایی را ضروری دانست و اضافه کرد: در برخی روستاهای استان با رشد فزاینده جمعیت روبه رو هستیم و باید طرح های هادی روستایی را بازنگری کرده و متناسب با رشد جمعیت روستا قرار دهیم، طبق قانون این اجازه به مجریان این طرح ها داده شده تا بارعایت قوانین و ضوابط و با توجه به افزایش جمعیت این طرح ها را بازنگری و برای جمعیت سرریز در شهر و روستا برنامه ریزی کنند.

مقیمی دغدغه اصلی مجمع نمایندگان استان تهران را رشد نجومی جمعیت در شهرها و روستاها و عدم بازنگری در طرح های جامع وهادی شهری و روستایی دانست و گفت: تبعات ناشی از عدم بازنگری در این طرح ها برای مردم و مسئولین بسیار پر هزینه است و سبب افزایش ساخت و سلز غیرمجاز خواهد شد.