از دعوا در تلگرام تا نزاع مرگبار در خیابان

پسر نوجوانی که به خاطر دختر مورد علاقه‌اش در یک گروه تلگرامی با پسر دیگری درگیر شده و بعد او را در پارک به قتل رسانده ‌بود، به حبس و پرداخت دیه محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.

روزنامه شرق: پسر نوجوانی که به خاطر دختر مورد علاقه‌اش در یک گروه تلگرامی با پسر دیگری درگیر شده و بعد او را در پارک به قتل رسانده ‌بود، به حبس و پرداخت دیه محکوم شد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد.

به گزارش خبرنگار ما، مأموران سوم آبان سال ٩٤ از مرگ مشکوک پسر جوانی باخبر شدند. آنها پس از حضور در محل و تحقیقات اولیه متوجه شدند مقتول پسر جوانی به نام شهروز است که با چاقو به سینه‌اش ضربه وارد شده و پس از انتقال به بیمارستان جان سپرده است.

شاهدان در ادامه تحقیقات به کارآگاهان گفتند: چند پسر جوان با یکدیگر درگیر شدند که در همان حین پسری به نام مازیار با چاقو یک ضربه به سینه مقتول وارد کرد.

جست‌وجو برای پیداکردن عاملان قتل آغاز شد و در نهایت پلیس مازیار را شناسایی و بازداشت کرد. او در بازجویی‌‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: با مقتول در یک گروه تلگرامی آشنا شدم. او برای دختری که من دوستش داشتم، مزاحمت ایجاد می‌کرد برای همین تصمیم گرفتم او را ادب کنم و با او قرار دعوا گذاشتم. متهم درباره روز حادثه گفت: روز حادثه با یکی از دوستانم به نام رضا برای درگیری با مقتول و دوستانش به محل نزاع رفتیم که ناگهان مقتول من را به زمین کوبید و درحالی‌که روی سینه‌‌ام نشسته بود، با مشت و لگد مرا کتک می‌زد.

خیلی ترسیده بودم برای همین چاقو را از زیر لباسم درآوردم و یک ضربه به مقتول زدم.  کارآگاهان با دردست‌داشتن این اطلاعات رضا را شناسایی و بازداشت کردند؛ او نیز در بازجویی‌ها به شرکت در نزاع اعتراف کرد. با اعترافات متهمان، شکایت اولیای ‌دم و سایر مدارک موجود در پرونده کیفرخواست علیه آنها صادر شد و پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عبداللهی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد؛ سپس اولیای‌ دم در جایگاه ویژه قرار گرفتند و با مطرح‌کردن شکایت خود درخواست قصاص متهم را مطرح کردند. با پایان گفته‌های اولیای ‌دم مازیار در جایگاه قرار گرفت و در دفاعیات خود گفت: قتل را قبول دارم اما قصد کشتن شهروز را نداشتم. روز حادثه با رضا برای دعوا با شهروز و دوستانش رفتیم، کمی آنجا منتظر ماندیم اما از شهروز و دوستانش خبری نشد؛ برای همین تصمیم گرفتیم به خانه برگردیم که در میان راه شهروز با من تماس گرفت و گفت با دوستانش به محل قرار آمده است و از ما خواست به آنجا برویم؛ ما نیز به محل قرار رفتیم و با آنها درگیر شدیم.

من آن زمان سن کمی داشتم و از کاری که انجام داده‌ام پشیمانم. قصد کشتن شهروز را نداشتم نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که با چاقو به او زدم. در این جلسه وکیل متهم ردیف اول گفت: موکلم هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال داشت به همین دلیل تقاضا دارم طبق ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی جدید که برای محکومان زیر ١٨ سال در نظر گرفته شده است، برای موکلم حکم صادر شود. با پایان گفته‌های اولیای ‌دم، متهمان و وکلای آنها، قضات ختم جلسه را اعلام کردند و برای صدور رأی وارد شور شدند.

در نهایت قضات با اعمال ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی مازیار را به پنج سال حبس و پرداخت دیه کامل و رضا را به دلیل شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل به سه سال حبس و به دلیل قدرت‌نمایی به یک سال حبس محکوم کردند. این حکم از سوی اولیای‌دم مورد اعتراض قرار گرفت اما قضات دیوان عالی کشور این اعتراض را نپذیرفتند و رأی تأیید شد.

گزارش مشکل
مقتولحبسشهروزدرگیر