کشف جسد یک مرد در پارک ملت تهران

جسد یک مرد در پارک ملت کشف شد.

خبرگزاری تسنیم: جسد یک مرد در پارک ملت کشف شد.

ساعت 11:24 روز گذشته مأموران کلانتری 145 ونک در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام کردند جسد یک مرد در پارک ملت کشف شده است.

با اعلام مراتب به بازپرس امور جنایی تهران، دستور انتقال جسد متوفی برای بررسی علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی صادر شد و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.