تصادف زنجیره ای در خیابان های تهران (عکس)

تصادف و واژگونی خودرو در زیرگذر میدان حسن آباد. نیروهای آتش‌نشانی برای نجات سرنشینان در محل حاضر شدند.

تصادف زنجیره ای در خیابان های تهران (عکس)
تصادف زنجیره ای در خیابان های تهران (عکس)

منبع: ایرنا