باخت - باخت؛ نتیجه کار نزاع کنندگان

تهران - ایرنا - نزاع و خشونت در جامعه ما می تواند تاثیرات نامطلوبی بر کودکان داشته باشد؛ آنچه مسلم است هیچکس در این نزاع ها به منفعت و سود نمی رسد بلکه نتیجه همه طرف ها باخت - باخت است.

باخت - باخت؛ نتیجه کار نزاع کنندگان

کسانی که در جامعه، محل کار، خانه و هر جای دیگر نزاع و درگیری را انتخاب می کنند، قطعا کمتر به عواقب و تبعات آن می اندیشند چون در همه حال نمی توانند پیروز باشند و تبعات آن به اشکال مختلف برای آنان در جامعه باقی خواهند ماند.

افرادی که در این نزاع ها مقصر شناخته شوند مجازات خواهند شد و کسانی که در ظاهر تبرئه شوند نیز همواره عوارض این خشونت را که می تواند صدمات جسمی و روحی برای آنان به همراه داشته باشد، بر دوش می کشند؛ هیچ کسی در این نزاع ها پیروز نیست و از همین رو باید از هر راهی نسبت به کاهش خشونت، درگیری و نزاع در جامعه اقدام کرد.

کنترل خشم و خشونت یک مهارت است و آنانی که زودتر عصبانی می شوند باید این مهارت ها را به فوریت فراگیرند.

خشم و خشونت در برخی از افراد به شکل آنی نمایان می شود و هر چه این زمان کوتاه تر باشد، به همان نسبت عواقب و زیان های آن بیشتر است. کسانی که آنی عصبانی می شوند قاعدتا در مورد عواقب کار خود نیز فکر نمی کنند و طبیعتا کنترل کار از دستشان خارج می شود و این آغاز ماجرا است.

براساس آماری که اخیرا منتشر شد 70درصد نزاع های آنی، منجر به قتل با سلاح سرد شده است. انگیزه اغلب این نزاع ها فحاشی، چشم در چشم شدن، تصادف با خودرو و نزاع بر سر قیمت خرید و فروش اجناس روی داده است.

کودکان آسیب پذیرترین قشر در مقابل خشونت ها و نزاع ها هستند آنانی که اگر در خانواده، این نزاع ها را نبینند در جامعه ای که نزاع در آن به وفور وجود دارد، خواهند دید و این می تواند به یک رفتار در آنان تبدیل شود چون کودکان همه چیز را زود یاد می گیرند و زودتر از همه نیز بروز می دهند.

جدا از روابط ناسالم انسانی بین افراد در بروز نزاع، عواملی مثل فقر عاطفی، گرانی، بیکاری، شخصیت ستیزه جو، فقدان آموزش، تحصیلات پایین و پر نکردن مناسب اوقات فراغت در بروز نزاع و خشونت در جامعه تاثیرگذار است.

با اینحال گذشت نسبت به اعمال طرف مقابل در پیشگیری از نزاع و درگیری نقش زیادی دارد در حالی که در هیچ زمانی نباید حفظ کرامت انسانی و احترام به یکدیگر را در تعاملات اجتماعی فراموش کنیم زیرا خیلی از نزاع ها بخاطر همین حفظ نشدن شان انسان ها به وقوع می پیوندد.

نزاع های بزرگترها و والدین در خانواده و جامعه تاثیرات غیر قابل جبرانی روی کودکان و بطور کلی فرزندان برجای می گذارد و به ندرت این گونه درگیری ها در فرزندان خانواده به فراموشی سپرده می شود.

برای رسیدن به جامعه آرام باید دغدغه ها و اضطراب های شهروندان کاهش یابد که این دغدغه ها از مسائل اقتصادی شروع و تا موضوعات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می تواند ادامه داشته باشد. جامعه ای که شهروندان آن از کار، درآمد، احترام، عزت و گردش، تفریح و مسافرت کافی برخوردار باشد، کمتر به تنش و درگیری فکر می کنند، از این رو جامعه ای روی آرامش به خود خواهد دید که به نیازهای اساسی آن توجه شود و این نسخه ای است که باید در همه برنامه ریزی ها به آن توجه کرد.

---------------------------------------------------------------------

** دبیر سرویس اجتماعی ایرنا