(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب

در ساعت ۱۴/۳۰ در ۴ کیلومتری منطقه زلزله زده سر پل ذهاب یک دستگاه خودرو دنا با تعداد ۳ سرنشین که یکی از آن‌ها کودک ۳ ساله بود بر اثر سرعت زیاد و خروج از جاده به مغازه‌ای تازه ساخته شده برخورد کرد.

در ساعت ۱۴/۳۰ در ۴ کیلومتری منطقه زلزله زده سر پل ذهاب یک دستگاه خودرو دنا با تعداد ۳ سرنشین که یکی از آن‌ها کودک ۳ ساله بود بر اثر سرعت زیاد و خروج از جاده به مغازه‌ای تازه ساخته شده برخورد کرد.

عکاس: سید بهاالدین بنی طبا/میزان

(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب
(تصاویر) حادثه رانندگی در سر پل ذهاب