آخرین وضعیت ساختمان وزارت نیرو به روایت نجفی/ احتمال فروپاشی ساختمان وجود دارد

شهردار تهران گفت: احتمال ریزش ساختمان وجود دارد و شکاف ها بیشتر شده است.

محمد علی نجفی در حاشیه بازدید دوباره از ساختمان در حال سوختن شرکت برق حرارتی وزارت نیرو گفت: 32 ساعت از وقوع حادثه می گذرد و احتمال فروپاشی و ریزش ساختمان وجود دارد.

همکاران ما در اتش نشانی تهران عملیات اطفای حریق را ساعت هاست که اغاز کرده اند، اما مشکل اصلی ما در طبقه منفی ٤ ساختمان است.

وی ادامه داد:تمام ساختمان های اطراف تخلیه شده اند و منتظر هستیم اتش را به نحوی اطفا کنیم که منجر به ریزش ساختمان نشود.

شهردار تهران با اعلام افزایش شکاف های ساختمان تاکید کرد: مشکل اصلی، محل وقوع اتش و دسترسی مشکل است.حجم وسیعی از کاغذ و مقوا درصد آتش را افزایش داده و کنترل آتش را دچار مشکل کرده است.

نجفی افزود: دما در طبقه منهای ٤ کاهش یافته، چرا که دما به بیش از ٤٠٠ درجه رسیده بود اما اکنون این دما کاهش یافته است.

وی در پایان گفت: اگر ساختمان بریزد، خسارت جانی نداریم. البته در مورد این ساختمان حداقل سه بار هشدار ارائه شده بود. ما برای هشدار به ساختمان های در حال خطر تفاوتی میان ساختمان شخصی و دولتی قائل نیستیم.

میزان