انتقال جسد کشف شده در پراید به پزشکی قانونی

جسد جوانی که در خودروی پراید در روستای هندوکلای آمل کشف شد در حال انتقال به پزشکی قانونی این شهرستان است.

علی عباسی درباره کشف جسد جوانی در خودروی پراید در روستای هندوکلای آمل با تأیید این خبر اظهار کرد: جسد این جوان در حال انتقال به پزشکی قانونی شهرستان آمل است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران بیان کرد: براساس ارزیابی اولیه آثاری از ضرب و جرح روی جسد مشاهده نشد.

عباسی در پایان گفت: علت مرگ پس از بررسی پزشکی قانونی اعلام خواهد شد.

رکنا