(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو

آتش سوزی در یک ساختمان اداری واقع در خیابان ولی عصر با حضور به موقع آتش نشانی مهار شد.

آتش سوزی در یک ساختمان اداری وزارت نیرو  واقع در خیابان ولی عصر با حضور به موقع آتش نشانی مهار شد. در این حادثه تنها ۲ شهروند دچار مشکلات تنفسی شده بودند که از سوی آتش نشان‌ها به نیرو‌های اورژانس تحویل داده شدند.

عکاس: حسن شیروانی/میزان

(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو
(تصاویر) آتش‌سوزی در ساختمان اداری وزارت نیرو