جزییات کودک آزاری در خمینی شهر!/عکس

کودکی که در اتفاقی نامعلوم با پای شکسته به بیمارستان خمینی شهر انتقال یافته بود، برای ترمیم جراحاتش زیر تیغ رفت.

محمد رضا عسگریان زاده، مدیر روابط عمومی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به کودک آزاری اعلام شده در خمینی شهر گفت: پای این کودک در هنگام انتقال به بیمارستان شکسته بود.این کودک پنجشنبه شب توسط شهروندان شناسایی شده و در حالی که در حوله ای پیچیده شده بود به بیمارستان اشرفی خمینی شهر منتقل شد.

روز جمعه این کودک که با آثار کبودی و شکستگی قسمت پابه بیمارستان انتقال یافت، تحت عمل جراحی قرار گرفته و روز شنبه نیز حضور وی به بهزیستی شهرستان اعلام شده است. هویت این کودک هنوز مشخص نیست، اما به احتمال ۸۰ درصد این کودک از تبعه‌های افغانی است.

جزییات کودک آزاری در خمینی شهر!/عکس

رکنا