مرگ کودک 2 ساله در درمانگاه‌ فردیس کرج

کتر علی کرد گفت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز بلافاصله پس از اینکه از موضوع مرگ کودک 2 ساله در یکی از درمانگاه‌های شهرستان فردیس مطلع شد، تیم نظارتی تشکیل داد و تیم بازرسی به این موضوع ورود کرده است.

مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز از تشکیل تیم نظارت و ورود تیم بازرسی برای بررسی موضوع مرگ یک کودک 2 ساله در یکی از درمانگاه‌های شهرستان فردیس در استان البرز خبر داد.

به گزارش ایسنا، ‌دکتر علی کرد گفت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز بلافاصله پس از اینکه از موضوع مرگ کودک 2 ساله در یکی از درمانگاه‌های شهرستان فردیس مطلع شد، تیم نظارتی تشکیل داد و تیم بازرسی به این موضوع ورود کرده است.

کرد افزود: این تیم به منظور بررسی چگونگی شرایط و برای کسب جزییات بیشتر در حال اقدام است و پس از رسیدن گزارش اولیه، اطلاعات تجزیه و تحلیل و اگر قصوری صورت گرفته باشد، مشخص خواهد شد.