کشف جسد زن پا برهنه در کوچه بن بست خیابان پیروزی تهران

مأموران پلیس تهران جسد زن میانسال پا برهنه‌ای را در کوچه بن‌بستی کشف کردند که به طرز مرموزی به کام مرگ رفته بود.

ساعت 9:15 صبح روز جمعه سیزدهم بهمن‌ماه قاضی مدیر روستا، بازپرس ویژه قتل Murder دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران کلانتری‌110 شهدا از کشف جسد زن میانسالی با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل شدند. تیم جنایی در محل حادثه Incident که کوچه بن‌بستی حوالی خیابان پیروزی بود با جسد زن 47‌ساله پا برهنه‌ای به نام رویا روبه‌رو شدند که به طرز مرموزی به کام مرگ رفته بود. مأموران در بازرسی از زن فوت شده متوجه کیف، موبایل، مدارک هویتی و وسایل شخصی وی شدند که حکایت از این داشت وسایل وی مورد دستبرد سارقان قرار نگرفته است.

بررسی‌های بعدی نشان داد زن فوت شده مطلقه است و مدتی است همراه دخترش در منطقه دیگری زندگی می‌کند. همچنین مشخص شد وی به طرز مرموزی در یکی از خانه‌های این محله به کام مرگ رفته‌است و پس از آن صاحبخانه از ترس، جسد وی را همراه وسایل شخصی‌اش داخل کوچه رها کرده است، اما کفش‌های زن فوت شده در خانه جامانده است. یکی از همسایه‌ها گفت: زن فوت شده ساکن این کوچه نیست، اما مدتی است به این کوچه رفت و آمد دارد‌.

رکنا

گزارش مشکل