واژگونی شبانه تندر 90 در جاده مخصوص کرج (عکس)

واژگونی تندر۹۰ در جاده مخصوص کرج (مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید لشگری)، قبل از ورودی تهرانسر موجب مصدومیت سه نفر شد.

واژگونی شبانه تندر 90 در جاده مخصوص کرج (عکس)
واژگونی شبانه تندر 90 در جاده مخصوص کرج (عکس)
واژگونی شبانه تندر 90 در جاده مخصوص کرج (عکس)