تصادف شدید پژو 206 با دیواره بزرگراه یادگار امام (عکس)

تصادف شدید پژو ۲۰۶ با دیواره حاشیه مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام(ره)، نرسیده به بزرگراه نیایش، منجر به مصدومیت راننده جوان این وسیله نقلیه شد.

تصادف شدید پژو 206 با دیواره بزرگراه یادگار امام (عکس)