عامل قتل شب عید: پشیمانم

سرایدار ساختمان که در جریان درگیری خونین، تعمیرکار آسانسور را با چاقو به قتل رسانده بود دیروز وقتی در برابر قضات دادگاه جنایی ایستاد ضمن ابراز پشیمانی، درخواست بخشش کرد.

روزنامه ایران: سرایدار ساختمان که در جریان درگیری خونین، تعمیرکار آسانسور را با چاقو به قتل رسانده بود دیروز وقتی در برابر قضات دادگاه جنایی ایستاد ضمن ابراز پشیمانی، درخواست بخشش کرد.

28 اسفند سال 95 گزارش جدال مرگبار دریک مجتمع مسکونی واقع در بلوار فردوس به پلیس گزارش شد. با حضور مأموران پلیس وبازپرس شعبه ششم دادسرای جنایی در محل و آغاز تحقیقات مشخص شد ضارب، سرایدار ساختمان است که در جریان درگیری با تعمیرکار آسانسور، او را به قتل رسانده بود. متهم در بازجویی گفت: «مقتول برای تعمیر و سرویس آسانسور آمده بود اما من به هیچ عنوان قصد درگیری و کشتن او را نداشتم. وقتی هم برایش ناهار بردم چاقویی که برای کارش خواسته بود را کنارش گذاشتم.

اما زمانی که برای سرکشی رفتم دیدم هنوز پیچ‌ها را هم نبسته است. به او اعتراض کردم که ناراحت شد و خواست برایش چای ببرم. وقتی برگشتم و دیدم هنوز کاری نکرده عصبانی شدم و دعوایمان شد. من با چوبدستی او را زدم که همسایه‌ها دخالت کردند و دعوا تمام شد. اما دقایقی بعد او با تخته، شیشه اتاقم را شکست که شیشه خرده‌ها روی سرهمسر و دخترم ریخت. وقتی دیدم قصد فرار دارد به سمتش رفتم. او چاقو دستش بود که با هم درگیر شدیم و هلش دادم که چاقو به رگ پایش خورد و ناباورانه کشته شد.»متهم صبح دیروز درشعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی بابایی پای میز محاکمه ایستاد. در ابتدای جلسه اولیای دم خواستار قصاص او شدند. مرد سرایدار نیز با پذیرفتن اتهامش تقاضای بخشش کرد. در پایان این جلسه قضات برای تصمیم‌گیری و صدور حکم وارد شور شدند.