رهایی پسران ایرانی از دست گروگان‌گیر در ترکیه

دو پسر نوجوان ایرانی که مدتی قبل به بهانه کار در کشور ترکیه از ایران خارج و در ترکیه گروگان گرفته شده بودند، در آنکارا از دست گروگان‌گیر رهایی پیدا کردند.

دو پسر نوجوان ایرانی که مدتی قبل به بهانه کار در کشور ترکیه از ایران خارج و در ترکیه گروگان گرفته شده بودند، در آنکارا از دست گروگان‌گیر رهایی پیدا کردند.

11 آذر ماه سال جاری بود که خانواده دو پسر نوجوان به نام امیرحسین و محمدامین با حضور در شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران اعلام کردند امیرحسین و محمدامین مفقود شده‌اند.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که امیرحسین (پانزده ساله) و محمدامین (سیزده ساله) در ساختمانی در حال ساخت در خیابان گرگان تهران مشغول کار بودند و بعد از حضور در محل کار ناپدید شده‌اند.

با ثبت اعلام مفقودی این دو پسر، تحقیقات کارآگاهان برای یافتن این دو پسر نوجوان آغاز شد.

کارآگاهان در تحقیقات اولیه متوجه شدند در محل کار امیرحسین و محمدامین پسر جوان افغانستانی نیز به نام احمد مشغول کار بوده و با اخذ وجه نقد از امیرحسین و محمدامین قصد داشته آنها را به بهانه کار در کشور ترکیه از ایران خارج کند و اکنون اثری از احمد نیز نیست همچنین کارآگاهان در بررسی‌ها در تمامی واحدهای درمانی، پزشکی قانونی، مراکز بهزیستی و ... به جست‌وجو پرداختند اما اثری از این دو پسر یافت نشد.

جست‌وجوها برای یافتن این دو پسر ادامه داشت که کارآگاهان در گام بعدی تحقیقات متوجه شدند احمد به یکی از دوستان خود مدتی قبل از ناپدید شدن امیرحسین و محمدامین اعلام کرده که قصد دارد محل کار را ترک کند همچنین احمد در تماس با یکی از دوستان خود مدعی شده بود که پلیس مرزی وی را بازداشت کرده و قصد دارد او را به کشور افغانستان بازگرداند.

تحقیقات تکمیلی نشان داد که احمد از دو پسر نوجوان دیگر نیز چهار ماه قبل پول دریافت کرده و قرار بوده آنها را از کشور خارج کرده و به ترکیه ببرد اما پس از دریافت پول آنها را رهاکرده بود.

کارآگاهان با اطمینان از اینکه احمد، امیرحسین و محمدامین را به کشور ترکیه برده و آنها را گروگان گرفته است برای رهایی این دو پسر نوجوان دست به کار شده و در این حین احمد در تماس با خانواده یکی از این پسرها اعلام کرد که در قبال دریافت 50 هزار دلار از هر خانواده، پسران نوجوان را رها می‌کند.

در نهایت کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی با دستور قاضی رضوانی؛ بازپرس پرونده از طریق پلیس اینترپل برای رهایی امیرحسین و محمدامین دست به کار شده و در ردیابی‌ها، سرنخی از احمد در شهر استانبول ترکیه پیدا کردند و از این طریق آدرس به محل نگهداری امیرحسین و محمدامین در شهر آنکارا ترکیه دسترسی پیدا کرده و موفق به رهایی این دو پسر از دست گروگان‌گیر شدند.

قرار است امیرحسین و محمدامین امروز به کشور بازگردانده شوند و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.