زن شوهرکش جنون دارد؟

زن جوانی که سر شوهر سابقش را بریده بود و قصد داشت جسد پتوپیچ او را به جایی دور از خانه منتقل کند، با داد و فریادهای راننده تاکسی به دام افتاد.

شرق: زن جوانی که سر شوهر سابقش را بریده بود و قصد داشت جسد پتوپیچ او را به جایی دور از خانه منتقل کند، با داد و فریادهای راننده تاکسی به دام افتاد.

بعدازظهر پنجشنبه هفت اردیبهشت سال جاری، اهالی خیابان ششم نیروی هوایی با سروصدای راننده تاکسی توجهشان جلب شد و دور ماشین او جمع شدند. راننده با داد و فریاد از دیدن دست خونینی که از داخل پتویی بیرون زده بود، خبر داد و درحالی‌که شوکه شده بود، از مردم کمک ‌می‌خواست.

پس‌از‌آن موضوع به پلیس اعلام و در بررسی‌های اولیه مشخص شد زن جوانی خودروی تاکسی را به صورت دربست کرایه کرده و قصد انتقال شیء پتوپیچ‌شده را داشت که یک لحظه دست از آن بیرون آمد و راننده متوجه شد جسد داخل پتو است و داد و فریاد کرد و کمک خواست.

با افشای راز این جنایت، موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق اعلام شد و زن جوان که تحت مراقبت مردم و مأموران کلانتری بود، به دستور بازپرس بازداشت شد.

در بررسی‌های اولیه مشخص شد این زن شوهر سابقش را با ضربات چاقو به قتل رسانده و با بریدن سر و یک دست قصد داشت جسد پتوپیچ‌شده را با تاکسی به محل دیگری انتقال دهد.

متهم در تحقیقات اولیه گفت: شوهر سابقم همیشه من را تحقیر می‌کرد. به خاطر همین اختلافات ١٥ سال قبل از همدیگر جدا شدیم؛ اما بعضی اوقات به دیدنم می‌آمد تا اینکه از دخترم شنیدم، پدرش اعتیادش را ترک کرده و از من می‌خواهد دوباره با هم زندگی کنیم؛ اما هنوز چند روزی نگذشته بود که متوجه شدم شوهرم هنوز اعتیاد دارد و چون در این سال‌ها نیز او من را تحقیر کرده بود، به فکر انتقام افتادم.

زن جوان درباره روز حادثه نیز گفت: به بهانه صحبت او را به خانه کشاندم و غذایش را مسموم کردم، وقتی بیهوش شد، به او چاقو زدم و سرش را بریدم.

در ادامه زن جوان برای بررسی صحت روانی به پزشکی‌قانونی منتقل شد و متخصصان پزشکی‌قانونی اعلام کردند که زن جوان وضعیت روحی خوبی ندارد و باید در بیمارستان روانی بستری شود.

در ادامه تحقیقات با توجه به اینکه به صورت قطعی وضعیت روانی زن جوان مشخص نشده بود و معلوم نبود که زن جوان در زمان جنایت جنون داشته یا خیر، بازپرس رضوانی از شعبه هشتم دادسرای امور جنایی تهران، زن جوان را برای مشخص‌شدن این موضوع به کمیسیون سه‌نفره پزشکی‌قانونی فرستاد.