تصویب کلیات طرح ترافیک جدید در شورا

تصویب کلیات طرح ترافیک جدید در شورا

اعضای شورای شهر تهران به کلیات طرح ترافیک جدید رای دادند.اعضای شورای شهر تهران به کلیات طرح ترافیک جدید رای دادند.

به گزارش ایسنا، صبح امروز کلیات طرح نرخ‌گذاری طرح جدید ترافیکی شهر تهران به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

۱۴ نفر از ۲۰ نفر از اعضای شورای شهر تهران که در جلسه حضور داشتند به این کلیات رای دادند.