تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس

پیکر شهید سروان محسن برزگرزاده صبح امروز با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش در اسلامشهر برگزار شد.

تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس

به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم ، مراسم تششیع پیکر شهید سروان محسن برزگرزاده امروز( سه شنبه 26 دی) با حضور امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در اسلامشهر برگزار شد.

به گزارش تسنیم، شهید سروان برزگرزاده از نیروهای تیپ 65 نوهد ارتش و از استاید چتربازی و غئاصی ایت تیپ بود که  در ماهدشت کرج، حین تمرین چتربازی به علت بازنشدن چترش با زمین برخورد کرد و به شهادت رسید.

در ادامه تصاویر تشییع پیکر شهید برزگرزاده را با حضور امیر حیدری می‌بینید.

تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس
تششیع پیکر "شهید برزگرزاده" از اساتید چتربازی تیپ 65 نوهد + عکس

انتهای پیام/