جابه جایی صدها بوته خار در تگزاس آمریکا (فیلم)

طوفان زمستانی صدها بوته خار را در تگزاس جابه جا کرد.

نمایش بیشتر

0

گزارش مشکل
خارتگزاسبوته خار