اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)

نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی، صبح یکشنبه ۲۴ دیماه، با حضور حسن روحانی، رییس جمهور، منصور غلامی، وزیر علوم و شرکت کنندگان در این جشنواره در سالن اجلاس سران به کار خود پایان داد.

اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)
اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)
اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)
اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)
اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)
اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)
اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)
اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)
اختتامییه نهمین جشنواره بین‌المللی فارابی (عکس)

0