چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)

کنسرت گروه موسیقی رستاک شنبه شب در سی ‌ و سومین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت برگزار شد.

کنسرت گروه موسیقی «رستاک» شنبه شب در سی ‌ و سومین جشنواره موسیقی فجر در تالار وحدت برگزار شد.

چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)
چهارمین شب جشنواره موسیقی فجر (عکس)

0