‏تاجی که اگر سرت را خم کنی گردنت را می‌شکند (فیلم)

‏از زبان ملکه الیزابت دوم، از ⁧تاج ⁩ سلطنتی الماس‌نشان امپراتوری بریتانیا بشنوید.

نمایش بیشتر

0