سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر

ساعتی پیش بر اثر سانحه رانندگی در حوالی شهرک رضویه در حومه مشهد دو سرنشین یک خودرو پیکان وانت که یه زن و شوهر بودند کشته شدند.

میزان: ساعتی پیش بر اثر سانحه رانندگی در حوالی شهرک رضویه در حومه مشهد دو سرنشین یک خودرو پیکان وانت که یه زن و شوهر بودند کشته شدند.

سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد +تصاویر