جشنواره حرکت تحقق واقعی جمع گرایی/ ۹ هزار و ۵۰۰ انجمن علمی در سراسر کشور

معاون فرهنگی وزیر علوم با اشاره به فعالیت 9500 انجمن علمی گفت: جشنواره حرکت نشان از یک کار جمعی است و به همین دلیل باید ادامه پیدا کند.

غفاری با اشاره به فعالیت 9500 انجمن علمی گفت: جشنواره حرکت نشان از یک کار جمعی است و به همین دلیل باید ادامه پیدا کند.

جشنواره حرکت تحقق واقعی جمع گرایی/ ۹ هزار و ۵۰۰ انجمن علمی در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزیر علوم ضمن تبریک در تقدیر از برگزیدگان دهمین جشنواره حرکت دانشگاه تهران که در این دانشگاه برگزارشد،گفت: اکنون  9 هزار و 500 انجمن علمی در سراسر کشور در حال فعالیت هستند که در قالب اتحادیه ها فعالیت خود را در جایگاهی گسترده تری دنبال می کنند.

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: یکی از مفقودهای جامعه ایران این است که حرکت جمعی در آن وجود ندارد جامعه ایرانی فردگرا است و تلاش های خود را در دایره های محدود تعریف می کند و کمتر به عنوان جامعه ای که فعالیت جمعی در آن اهمیت داشته باشد شناخته می شود.

غفاری تصریح کرد: جشنواره حرکت نشان از یک کار جمعی است که دانشجویان خود را در انجمن های علمی تعریف کرده اند و در یک جمع وسیع تری مثل جشنواره حرکت به گفتگو می پردازند.

وی افزود: جمعی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند بخصوص جمع های که دارای سرمایه های انسانی بالایی هستند به خصوص وقتی نخبگان در کنار یکدیگر قرار می گیرند به عنوان سرمایه اجتماعی بزرگ محسوب می شوند و شنواره حرکت به دلیل اینکه نخبگان دانشگاهی را به دور هم جمع می کند بسیار ارزشمند است.

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: جشنواره حرکت اتفاق بزرگی است که باید جاری و ساری باشد تا بتوانیم دستاوردهای زیادی برای جامعه داشته باشیم.