سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)

ساعتی پیش بر اثر سانحه رانندگی در حوالی شهرک رضویه در حومه مشهد دو سرنشین یک خودرو پیکان وانت که یه زن و شوهر بودند کشته شدند.

سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)
سانحه رانندگی با دو کشته در مشهد (عکس)

منبع: میزان

0