برخورد دوکشتی در دریای مدیترانه (عکس)

یک کشتی باری با یک کشتی نظامی روسیه در دریای مدیترانه برخورد کرد. این برخورد در دریای مدیترانه حد فاصل میان ترکیه و یونان و در منطقه ای به نام Aegean Sea رخ داده است.

برخورد دوکشتی در دریای مدیترانه (عکس)
برخورد دوکشتی در دریای مدیترانه (عکس)
برخورد دوکشتی در دریای مدیترانه (عکس)
برخورد دوکشتی در دریای مدیترانه (عکس)

منبع: مشرق

0