تدوین برنامه جامع آموزشی مدیریت بحران استانی

تهران - ایرنا- معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تهیه 'برنامه جامع آموزشی مدیریت بحران استان' خبر داد و افزود: جهت هدفمند نمودن برنامه های آموزشی مدیریت بحران استان ها، این پروژه باید دربستر این برنامه با جدیت تا پایان سال تهیه شده و از سال آینده اجرایی می شود.

تدوین برنامه جامع آموزشی مدیریت بحران استانی

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجارتصریح کرد: با تدوین برنامه جامع آموزشی مدیریت بحران کشور، کمیته ای متشکل از دستگاهها و علاقه مندان حوزه مدیریت سوانح استان ها در زمینه آموزش تشکیل خواهد شد و در این برنامه لحاظ خواهد شد.

نجار ادامه داد: پس از تهیه برنامه جامع فوق الذکر تقویم آموزشی هر دستگاه در ابتدای سال جهت برنامه ریزی و اجرا به دستگاههای ذیربط ارسال خواهد شد و پایش و ارزیابی لازم انجام می شود.

وی افزود: ادارات کل مدیریت بحران استان ها موظفند عملکرد آموزشی دستگاه های ذیربط را هر شش ماه یکبار اخذ و پس از جمع بندی ضمن ارائه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان یک نسخه از گزارش را به معاونت پیش بینی و پیشگیری این سازمان ارسال کنند.

در ادامه نجار عملکرد آموزشی مدیریت بحران کشور را تشریح کرد و گفت: به تفکیک استانی دردو بخش دوره های برگزار شده توسط دستگاه های اجرایی ذیربط و اداره کل مدیریت بحران استان ها مورد ارزیابی قرارگرفته است.

وی افزود: بر اساس نتایج های بدست آمده؛ در بخش دستگاه های اجرایی تعداد 151 هزار و 318 نفر طی 229 هزارو 17 ساعت و در حوزه ادارات کل مدیریت بحران تعداد 10 هزار و130 نفر طی 989 ساعت در سراسر کشور آموزش های لازم را در زمینه مدیریت بحران کسب کرده اند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکیدکرد: استانهای همدان، اصفهان و فارس به ترتیب بیشترین افراد آموزش دیده توسط دستگاه های اجرایی و استان های خراسان رضوی، مازندران و فارس بیشترین افراد آموزش دیده از طریق اداره کل مدیریت بحران استان را به خود اختصاص داده اند.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه مانورها، همایش ها، رزمایش ها، برنامه های تلویزیونی، پخش لوازم تبلیغاتی و نشریات در قالب دوره های آموزشی رسمی قرار نمی گیرند از استانداران سراسر کشور خواست تا با درنظرگرفتن اهمیت امر آموزش در پیشگیری از سوانح و ارتقای آگاهی وتوانمندی آحاد جامعه، اقدامات اجرایی و عملی در این رابطه را در دستور کار خود قرار دهند.

نجار با اشاره به اهمیت دوره های آموزشی با رویکرد پیشگیرانه اظهار داشت: دوره های اصول و مبانی مدیریت بحران، مدیریت ریسک و کاهش خطرپذیری در سطح مدیران و کارشناسان دستگاه های دولتی باید در اولویت برنامه های آموزشی استان ها قرار بگیرد.