اتهام پولشویی 300 میلیون یورویی به مالک باشگاه معروف

تحقیقات علیه "سیلویو برلوسکونی" مالک سابق و "لی یونگ هونگ" مالک جدید باشگاه میلان به اتهام پولشویی آغاز شد.

اتهام پولشویی 300 میلیون یورویی به مالک باشگاه معروف

به گزارش خبرنگار دنیای ورزش  گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان ، در حالی که تیتر اول روزنامه های ایتالیایی به اتهام پولشویی "برلوسکونی" می پردازد اما او قصد دارد برای بار دوم با عنوان رئیس حزب فورتزا ایتالیا پا به عرصه سیاست بگذارد.

"سیلویو برلوسکونی" ماه ها به دنبال فروشنده ای مناسب در خصوص فروش باشگاه میلان بود و سرانجام این باشگاه را به "لی یونگ هونگ" تاجر نه چندان مطرح چینی فروخت.

طبق ادعای نشریه "لا استامپا" ،باشگاه 300 میلیون یورو بیش از قیمت واقعیش فروخته شده و این معامله علامت سوال هایی را به وجود آورده است.پس از تحقیقات بازرسین، اتهام پولشویی به برلوسکونی و تاجر چینی وارد شده و دادستان تحقیقات را در خصوص این پرونده آغاز نموده است.

اتهام پولشویی برلوسکونی تیتر اول روزنامه های ایتالیایی