اندونزی؛ کروکودیلی که در تایر گیر افتاده است (فیلم)

گفته می شود این کروکودیل بیش از یک سال است که این وضعیت را تحمل می کند. مقامات استان سولاوی اندونزی در تلاشند که پیش از خفه شدن کروکودیل، فکری به حالش بکنند.

نمایش بیشتر

0