ترامپ: رکورددار عکس جلد تایم هستم / تایم: نیکسون رکورددار است (+فیلم)

0

نمایش بیشتر

0