فیلم: تلاش سران اصلاح طلب برای تقلب در انتخابات

حسن بیادی از اولین نیروهایی بود که در شکل گیری آبادگران ایران اسلامی در ماه های پیش از شروع انتخابات شورای شهر دوم فعالیت می کرد؛ لیستی که در آن انتخابات به پیروزی رسید. بعد از انتخابات که دولت اصلاحات آن را برگزار کرد برخی بحث تقلب در انتخابات برای ورود مصطفی تاج زاده به شورای شهر را مطرح کرده اند. حسن بیادی در مصاحبه با فردا از تلاش ها برای مجبور کردن دست اندرکاران انتخابات برای تقلب در آن انتخابات گفته است. این کلیپ را در زیر مشاهده می کنید.

نمایش بیشتر

سرویس سیاسی فردا: حسن بیادی از اولین نیروهایی بود که در شکل گیری آبادگران ایران اسلامی در ماه های پیش از شروع انتخابات شورای شهر دوم فعالیت می کرد؛ لیستی که در آن انتخابات به پیروزی رسید. بعد از انتخابات که دولت اصلاحات آن را برگزار کرد برخی بحث تقلب در انتخابات برای  ورود مصطفی تاج زاده به شورای شهر را مطرح کرده اند. حسن بیادی در مصاحبه با «فردا» از تلاش ها برای مجبور کردن دست اندرکاران انتخابات برای تقلب در آن انتخابات گفته است. این کلیپ را در زیر مشاهده می کنید.

کد ویدیو

دانلود