سرخط روزنامه های صربستان- شنبه 23 دی

بلگراد - ایرنا - ادامه فعالیت نیروهای بین المللی صلحبان در کوزوو برای حفظ صلح و امنیت، کاهش درخواست پناهندگی در اتریش در سال گذشته و انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک، از مهمترین عنوان های خبری صربستان در روز شنبه 23 دی ماه است.

سرخط روزنامه های صربستان- شنبه 23 دی

*** پلیتیکا

- تکاپوی احزاب سیاسی صربستان برای انتخابات شهرداری پایتخت

- گسترش همکاری های تجاری و بازرگانی صربستان با چین

- ایران هیچ تغییری را در برجام نمی پذیرد

*** نووستی

- ادامه فعالیت نیروهای بین المللی کیفور در کوزوو برای حفظ صلح و امنیت

- گسترش روابط و همکاری های همه جانبه صربستان و روسیه

- سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه: مسکو به منافع بلگراد احترام می گذارد

*** بلیتس

- دیدار و گفت و گوی رئیس جمهوری صربستان با کمیسر گسترش اروپا در بلگراد

- آنگلا مرکل به چهارمین دوره سمت صدر اعظمی در آلمان نزدیک است

- انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری چک

*** داناس

- تظاهرات در ونزوئلا بخاطر کمبود مواد غذایی

- رئیس جمهوری اسلوونی میزبان روسای جمهوری ایتالیا، مجارستان و کرواسی

- کاهش درخواست پناهندگی در سال گذشته در اتریش