تفاهمنامه طرح تسهیلات کارفرمایی در کرمان منعقد شد

کرمان - ایرنا - تفاهمنامه طرح تسهیلات کارفرمایی بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و شرکت شهرک های صنعتی کرمان صبح امروز (شنبه) منعقد شد.

تفاهمنامه طرح تسهیلات کارفرمایی در کرمان منعقد شد

به گزارش ایرنا، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان روز شنبه در آیین امضای تفاهمنامه طرح تسهیلات کارفرمایی در کرمان گفت: کارفرمایانی این استان اگر نیاز به سرمایه و نیروی کار داشته باشند می توانند در این طرح مشارکت کنند.

یحیی صادقی افزود: فرزندان مددجویان در طرح تسهیلات کارفرمایان زیر پوشش کمیته امداد به عنوان نیروی کار معرفی می شوند و همچنین تسهیلات در اختیار کارفرمایان گذاشته می شود.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت پایلوت در استان کرمان اجرا می شود تصریح کرد: 250 نفر از فرزندان مددجویان در طرح تسهیلات کارفرمایان مشغول به کار خواهند شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: به ازای هر نفر 200 میلیون ریال تسهیلات پرداخت می شود و سقف هر واحد تولیدی و صنعتی برای به کار گیری نیروی انسانی در طرح تسهیلات کارفرمایی در کرمان پنج نفر است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح اشتغال فرزندان مددجویان و رونق فعالیت های اقتصادی است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان نیز گفت: تسهیلات پرداخت شده در طرح تسهیلات کارفرمایی در بخش حمایت از صنایع کوچک و یک هزار و 600 واحد صنعتی در استان کرمان فعال است.

مجید غفاری با بیان اینکه تسهیلات خرد ظرفیت تولید را افزایش می دهد و اشتغال ایجاد می کند تصریح کرد: این طرح در واحدهای زیر 50 نفر اجرا می شود و محل اجرای طرح نیز به عنوان بخشی از ضمانت تسهیلات می توانند قرار گیرد.

94 هزار خانواده زیر پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمان قرار دارند که 71 هزار خانواده از این تعداد مستمری بگیر هستند.