لحظه انتقال دو پیکر پیدا شده در نفتکش

ویدئویی از لحظه انتقال دو پیکر پیدا شده در نفتکش ایرانی را مشاهده می‌کنید.

نمایش بیشتر

فرارو: ویدئویی از لحظه انتقال دو پیکر پیدا شده در نفتکش ایرانی را مشاهده می‌کنید.