آتش‌سوزی منزل مسکونی در تهران (عکس)

روز گذشته یک باب منزل مسکونی درمنطقه نارمک تهران ، دچارآتش سوزی شد که با حضور به موقع آتش نشانان مهار و کاملا خاموش شد.

آتش‌سوزی منزل مسکونی در تهران (عکس)
آتش‌سوزی منزل مسکونی در تهران (عکس)
آتش‌سوزی منزل مسکونی در تهران (عکس)
آتش‌سوزی منزل مسکونی در تهران (عکس)
آتش‌سوزی منزل مسکونی در تهران (عکس)
آتش‌سوزی منزل مسکونی در تهران (عکس)
آتش‌سوزی منزل مسکونی در تهران (عکس)
آتش‌سوزی منزل مسکونی در تهران (عکس)

منبع: مشرق

0