مرز کرمانشاه و ایلام دوباره لرزید

زلزله‌ای به بزرگی 5.4 ریشتر مرز استانهای کرمانشاه و ایلام - حوالی سومار(کرمانشاه) را لرزاند

مرز کرمانشاه و ایلام دوباره لرزید

0