زلزله، هجدک کرمان را لرزاند

زلزله ۴.۱ ریشتری دقایقی پیش هجدک کرمان را لرزاند.

خبرگزاری ایلنا: زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ در مقیاس ریشتر دقایقی پیش هجدک کرمان را لرزاند.

گزارش مختصات زلزله به این شرح است:

تاریخ وقوع زلزله:

چهارشنبه، 20 دی 1396 در 20:40:53

(وقت محلی - تهران)

2018-01-10 17:10:53

(UTC)

بزرگی زلزله:

۴.۱

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۰.۷۵ شمالی و ۵۷.۴۲ شرقی

عمق:  ۸ کیلومتر

عدم قطعیت مکانی: ۰.۸۷+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی

۱.۱۱+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی

منطقه: استان کرمان

فاصله‌ها:

40 کیلومتری هجدک، کرمان

46 کیلومتری شهداد، کرمان

51 کیلومتری چترود، کرمان

منبع: موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران