اعتراض وعاظ به واقعه 19 دی

پس از نشر مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات، حجت‌الاسلام فلسفی در منزل خود از وعاظ دعوت، و آنان را تشویق به عکس‌العمل و جهت دادن به اعتراض خود کرد.

اعتراض وعاظ به واقعه 19 دی

پس از نشر مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات، حجت‌الاسلام فلسفی در منزل خود از وعاظ دعوت، و آنان را تشویق به عکس‌العمل و جهت دادن به اعتراض خود کرد.

خبرگزاری فارس ـ تاریخ: پس از نشر مقاله توهین‌آمیز در روزنامه اطلاعات، حجت‌الاسلام فلسفی در منزل خود از وعاظ دعوت، و آنان را تشویق به عکس‌العمل و جهت دادن به اعتراض خود کرد.

پیرامون این موضوع در اسناد ساواک چنین گزارش شده است:

از ساعت 00 / 10 روز جاری (21 / 10 / 1356)‌ جلسه‌ای در منزل فلسفی تشکیل و با اظهار این نکته که به روحانیت توهین شده، به وعاظ شرکت‌کننده یادآور شده است که باید در این مورد عکس‌العمل نشان دهند.

برای این منظور باید ابتدا آهنگ حرکت این باشد که مساله آزادی زنان و اصلاحات ارضی و حمله به دولت را از موضوع مقاله مندرج در روزنامه اطلاعات جدا کنیم و فقط تکیه خود را بر تقبیح روزنامه اطلاعات و مقاله مندرج در آن و تجلیل از شخصیت خمینی قرار دهیم. فلسفی به وعاظ مخاطب خود تاکید نموده که از همین امشب بر مبنای این تصمیم، کار خود را شروع کنند.

منبع : زبان گویای اسلام، یاران امام به روایت اسناد،

حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی، مرکز بررسی اسناد تاریخی، ص 618.