آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

عالم پرآوازه، مرحوم آیت الله سید محمد طباطبایی از پیشوایان نامدار انقلاب مشروطیت به شمار می‌رود. سرانجام در 18 دی ماه 1299 ش برابر با 28 ربیع الثانی 1339 ق در 79 سالگی وفات یافت و در حرم عبدالعظیم به خاک سپرده شد.

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

عالم پرآوازه، مرحوم آیت الله سید محمد طباطبایی از پیشوایان نامدار انقلاب مشروطیت به شمار می‌رود. سرانجام در 18 دی ماه 1299 ش برابر با 28 ربیع الثانی 1339 ق در 79 سالگی وفات یافت و در حرم عبدالعظیم به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری فارس ، عالم پرآوازه، مرحوم آیت الله سید محمد طباطبایی از پیشوایان نامدار انقلاب مشروطیت به شمار می‌رود.

هرچند که به شهادت پاره ای اسناد تاریخی، حرکت عدالتخواهانه مشروطه از بیرونی منزل وی آغاز شد و سراسر ایران را در بر گرفت، اما اصالت و استقامت آن دیری نپایید و از منظر وی، به واقعه‌ای متفاوت تبدیل گشت. این مقوله از یادداشتهای وی در سالیان پایانی حیات، به نیکی مشهود است.

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت‌الله سید محمد طباطبایی و تنی چند از اعضای خاندان وی در نوجوانی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت الله سید محمد طباطبایی در دوران جوانی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت الله سید محمد طباطبایی در دوران جوانی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت الله سید محمد طباطبایی در دوران جوانی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت‌الله سید محمد طباطبایی به اتفاق برادرش آیت‌الله سید احمد طباطبایی و تنی چند از اعضای خاندان طباطبایی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت‌الله سید محمد طباطبایی در حیاط منزل شخصی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت‌الله سید محمد طباطبایی به اتفاق برادرش آیت‌الله سید احمد طباطبایی و تنی چند از اعضای خاندان طباطبایی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت‌الله سید محمد طباطبایی به اتفاق برادرش آیت الله سید احمد طباطبایی و تنی چند از اعضای خاندان طباطبایی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت‌الله سید محمد طباطبایی به اتفاق برادرش آیت الله سید احمد طباطبایی و تنی چند از اعضای خاندان طباطبایی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت الله سید محمد طباطبایی و تنی چند از اعضای خاندان طباطبایی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت الله سید محمد طباطبایی در منزل شخصی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت الله سید احمد طباطبایی برادر مشروعه‌خواه آیت الله سید محمد طباطبایی

آیت الله سید محمد طباطبایی در آیینه تصاویر

آیت الله سید محمد طباطبایی در منزل شخصی