خانواده ها نسبت به تغییر رفتار فرزندانشان حساس شوند

تهران - ایرنا - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی به خانواده ها هشدار داد در مورد احتمال مصرف مواد مخدر و هر گونه تغییر رفتار در فرزندانشان حساس شوند چرا که تغییر رفتار می تواند یکی از نشانه های مصرف این ماده زیان آور باشد.

خانواده ها نسبت به تغییر رفتار فرزندانشان حساس شوند

سردار محمد مسعود زاهدیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا افزود: متاسفانه مصرف برخی از مواد مخدر از جمله گل در بین جوانان افزایش یافته که نگران کننده است و علت آن شیوه مصرف و دسترسی راحت تر است.

وی به خانواده ها توصیه کرد تا به فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند چرا که فرزندان باید در چرخه نظارتی والدین قرار داشته باشند زمانی که نوجوانان وجوانان در گروه هم سالان و دوستان قرار می گیرند قدرت کنترل آن ها کاهش می یابد زیرا ممکن است گروهی از جوانان آلوده به مصرف مواد مخدر در کنار آن ها قرار گرفته باشند.

رئیس پلیس مبارزه با با مواد مخدر اضافه کرد: در شرایطی که جوانان در گروه هم سالان قرار می گیرند نقش مستقیم خانواده در کنترل و نظارت کاهش می یابد براین اساس درصد آسیب دیدگی آنان نیز افزایش می یابد.

سردار زاهدیان خطاب به والدین گفت: باید والدین توجه داشته باشند که فرزند آن ها در انتخاب دوستان خود با چه افرادی رفت و آمد دارند چرا که خانواده در پیشگیری از انواع انحرافات به ویژه مصرف انواع مواد مخدر نقش دارند.

وی اضافه کرد: مصرف مواد مخدر در محافلی مثل پارتی که جوانان در آن مجالس جمع هستند، تبلیغ می شود بویژه در مورد دختران که حضور کنترل نشده آن ها ممکن است میزان مصرف مواد مخدر از جمله «گل» را در بین دختران افزایش دهد به همین دلیل توصیه می شود تا خانواده ها به دختران خود توجه بیشتری داشته باشند ، اینکه در چه محافلی رفت و آمد می کنند.

سردار زاهدیان تاکید کرد: همچنین والدین باید متوجه تغییرات رفتاری در فرزندان خود باشند و به سادگی نسبت به تغییراتی مثل پرخاشگری، کم اشتهایی یا غذا خوردن زیاد آنان نگذرند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر همچنین تصریح کرد: البته نظارت و حساسیت والدین نباید منجر به ایجاد حساسیت در فرزندان شود و مداخلات والدین باید منطقی باشد تا سبب تحریک و تشویق جوانان برای مصرف مواد مخدر نشود و بیشتر به سمت دوستان تمایل پیدا نکنند.