عکس/ قبضی از سال‌های عشق

این قبض‌ها به فراخور مناطق مختلف کشور و سلایق متولیان جمع آوری کمک، شکل های متفاوت و متنوعی داشتند

به گزارش گروه حهاد و مقاومت مشرق، آن چه پیش رو دارید، تصویری است از یک قبضِ کمک مردمی به جبهه های جنگ که از سال های دفاع مقدس به جا مانده است. چنین قبض هایی (که البته به فراخور مناطق مختلف کشور و سلایق متولیان جمع آوری کمک، شکل های متفاوت و متنوعی داشتند) معمولا در اماکن پرتردد و نمازهای جمعه و راه پیمایی ها و مراسمات مختلف کاربرد داشت:

عکس/ قبضی از سال‌های عشق

قبض کمک به جبهه های جنگ