هشدار ماکرون درباره ایران/ گفت‌وگو باید ادامه یابد

امانوئل ماکرون مصرانه خواستار گفتگو با ایران شد و آمریکا و اسرائیل را به علت اظهارات جنگ افروزانه سرزنش کرد ...

با اشاره به لفاظی‌های آمریکا و متحدانش؛

هشدار ماکرون درباره ایران/ گفت‌وگو باید ادامه یابد

«امانوئل ماکرون مصرانه خواستار گفتگو با ایران شد و آمریکا و اسرائیل را به علت اظهارات جنگ افروزانه سرزنش کرد ...»

هشدار ماکرون درباره ایران/ گفت‌وگو باید ادامه یابد

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز ، تظاهرات اخیر در ایران که در ابتدا بر انتقاد از گرانی ها و عملکرد اقتصادی دولت متمرکز بود، با فتنه گری دشمنان ملت به سمت اغتشاش و خرابکاری پیش رفت.

آمریکا، رژیم اشغالگر قدس و عربستان سعودی به شدت از اغتشاش گری و دامن زدن به ناآرامی در ایران حمایت کردند؛ حمایتی که با انتقاد برخی متحدان آنان روبرو شده است.

در همین راستا رئیس جمهور فرانسه نسبت به ادبیات غیر معقول آمریکا و متحدانش در قبال ایران هشدار داده است.

خبرگزاری رویترز (Reuters) در گزارشی زیر عنوان "ماکرون مصرانه خواستار گفتگو با ایران شد و آمریکا و اسرائیل را به علت اظهارات جنگ افروزانه سرزنش کرد" به انعکاس اظهارات وی می پردازد.

در ابتدای این نوشتار می خوانیم: "امانوئل ماکرون" رئیس جمهور فرانسه گفت بسیار مهم است که گفتگو با ایران ادامه یابد.

بر اساس این گزارش، وی درباره لحن اتخاذ شده از سوی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای نظر دادن درباره ناآرامی های ایران هشدار داده و گفته این طور سخن گفتن تقریبا اتخاذ مسیری به سوی جنگ است.

ماکرون به خبرنگاران گفت: سیاست رسمی که توسط آمریکا، اسرائیل و عربستان _کسانی که در بسیاری از مسائل متحدان ما هستند_ دنبال می شود تقریبا همان مسیری است که ما را به سمت جنگ سوق خواهد داد.

وی افزود: سیاستی که در پیش گرفته شده یک "استراتژی عمدی" از سوی برخی هاست. به گفته امانوئل ماکرون، فرانسه خواستار حفظ تعادل در مواجهه با ایران است.

وی مدعی شده که در صورت نبود این توازن، ما در نهایت مخفیانه یک محور شرارت را مجدداً خلق خواهیم کرد!

رویترز نوشت: اشاره ماکرون به سخنان "جرج بوش" رئیس جمهور پیشین آمریکاست که از این عبارت برای توصیف کشورهای ایران، عراق و کره شمالی استفاده کرده بود.

در پایان این گزارش آمده است: ماکرون گفته تنها در زمانی به ایران سفر خواهد کرد که ناآرامی ها پایان یافته باشد و به آزادی احترام گذاشته شود.

هشدار ماکرون درباره ایران/ گفت‌وگو باید ادامه یابد

111

گزارش مشکل
ماکروناغتشاشرویترز