تصاویر/ جلادی با یک رکورد تاریخی

او و یک مامور اعدام رکورد اعدام بیشترین جنایتکار جنگی را در تاریخ به نام خود ثبت کرده اند

تصاویر/ جلادی با یک رکورد تاریخی

او و یک مامور اعدام رکورد اعدام بیشترین جنایتکار جنگی را در تاریخ به نام خود ثبت کرده اند

گروه تاریخ پایگاه خبری تحلیلی مشرق _ آن چه پیش رو دارید، تصاویری است از سرگروهبانِ ارتش آمریکا «جان کلارنس وودس»، مامور ارشدِ اعدام برای اجرای احکام «دادگاه نورمبرگ». او و یک مامور اعدام به نام «جوزف مالتا» رکورد اعدام بیشترین جنایتکار جنگی(منظور شکست خوردگان در جنگ جهانی دوم است) را در تاریخ به نام خود ثبت کرده اند(حدود 90 نفر). احکام اعدام ده‌ها تن از مقاماتِ دولت «رایش سوم»(آلمانِ هیتلری) به دست او و تحت نظارتش اجرا شده است. «جان وودس» در سال 1950 درگذشت.

تصاویر/ جلادی با یک رکورد تاریخی

سرگروهبانِ «جان کلارنس وودس»، مامور ارشدِ اعدام

تصاویر/ جلادی با یک رکورد تاریخی

سرگروهبانِ «جان کلارنس وودس»، مامور ارشدِ اعدام

تصاویر/ جلادی با یک رکورد تاریخی

سرگروهبانِ «جان کلارنس وودس»، مامور ارشدِ اعدام